W jakim banku można zaciągnąć jeszcze kredyt hipoteczny?

banki kredyty hipoteczneDla zdecydowanej większości Polaków nie istnieje możliwość zakupu mieszkania lub domu z własnych oszczędności. Niemal zawsze musimy się posiłkować w takich przypadkach kredytem hipotecznym lub wsparciem ze strony rodziny. Zubożenie społeczeństwa polskiego wciąż postępuje, dlatego też polskie rodziny mają coraz mniej pieniędzy na dokonywanie inwestycji mieszkaniowych. Z kolei, polityka kredytowania hipotecznego w polskich bankach jest restrykcyjna, przez co nie każdy kredytobiorca, który złoży wniosek o kredyt hipoteczny, wraz z kompletem dokumentów, będzie miał możliwość uzyskania finansowania takiej inwestycji. Jeśli nie będzie miał wystarczającej zdolności kredytowej i nie będzie wiarygodny dla banku oraz nie będzie posiadał wysokiego wkładu własnego, więcej niż prawdopodobne jest to, że otrzyma odpowiedź odmowną na swój wniosek o kredyt hipoteczny.

Jak wybrać ofertę kredytu hipotecznego?

Przy wyborze najlepszej oferty kredytu hipotecznego, przyszli kredytobiorcy nigdy nie powinni brać pod uwagę tylko i wyłącznie wysokości oprocentowania takiego zobowiązania. Liczą się wszystkie koszty kredytowe, jakie poniesie kredytobiorca. Oprócz kosztów, dla przyszłego kredytobiorcy powinny liczyć się i inne parametry kredytowe:

  • Maksymalny okres kredytowy,

  • Wymóg minimalnego wkładu własnego,

  • Obowiązkowe zabezpieczenia,

  • Obowiązkowe ubezpieczenia przy kredycie,

  • Możliwość wcześniejszej całościowej lub częściowej, bezpłatnej spłaty kredytu.

Warunki dodatkowe przy kredycie

Koszty kredytowe to podstawowy parametr kredytu hipotecznego, jaki rozpatrują kredytobiorcy. Tymczasem, z pozoru nieistotne zapisy, dla danego klienta mogą się okazać kluczowe przy kredytowaniu hipotecznym. Bank może stawiać dodatkowe warunki dotyczące wypłaty kolejnych transz kredytu, czy minimalnej ceny za metr kwadratowy powierzchni wznoszonego domu. Wielokrotnie kredytobiorca, chcąc uzyskać kolejną transzę kredytową, musi przedstawić bankowi faktury za zakupione materiały do budowy, przedstawić dokumentację zdjęciową poczynionych postępów w realizacji całej inwestycji. Warto jest ustalić takie warunki jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej, aby w późniejszym etapie realizacji inwestycji nie narażać się na dodatkowe koszty czy rozczarowania ze strony banku.

Kredyt na budowę domu

O ile kredyty na zakup mieszkania w zasadzie nie różnią się pod względem poszczególnych, dodatkowych warunków stawianych kredytobiorcom, o tyle o wiele bardziej skomplikowanym produktem kredytowym będzie kredyt hipoteczny udzielany na budowę domu. W przypadku takiego kredytu bardzo istotny dla kredytobiorcy będzie przyjmowany przez bank tryb rozliczania transz kredytowych. Może się on wiązać z:

  • Koniecznością przedstawienia w banku faktur za zakupione towary i materiały,

  • Dostarczeniem opinii akceptowanego przez bank rzeczoznawcy,

  • Złożeniem oświadczenia o wydatkowaniu wcześniejszej transzy środków kredytowych,

  • Przedstawieniem kosztorysu powykonawczego,

  • Poddaniem placu budowy inspekcji pracownika banku.

Udogodnieniem dla kredytobiorcy przy kredycie hipotecznym na budowę domu jest to, że banki dopuszczają często możliwość rozliczenia części wypłaconych środków w oparciu o rachunki i faktury, a części w oparciu o oświadczenie składane przez kredytobiorcę. Oświadczenie to weryfikowane jest następnie przez pracownika banku. Inspekcja z banku na placu budowy kredytobiorcy pociąga za sobą dodatkowe koszty w kwocie kilkuset złotych. W bardziej liberalnych bankach wystarczające dla wypłaty kolejnej transzy kredytu będzie dostarczenie do banku zdjęć z budowy i zapisów w dzienniku budowy. Takie podejście stosuje ING Bank Śląski oraz Bank Millennium.

Banki mogą przyjmować inną kwotę za metr kwadratowy powierzchni domu gotowego do zamieszkania, co wpływać może na udzielenie pozytywnej decyzji kredytowej. Minimalna cena za metr kwadratowy powierzchni domu może wynosić 1500 zł, ale może wynieść też dwukrotnie więcej, przez co nawet przy niższych kosztach budowy domu kredytobiorca będzie musiał przyjąć wyliczenia bankowe. Wzrośnie dlatego ogólny koszt kredytowania inwestycji w dom mieszkalny.

Kolejnym kryterium dodatkowym przy kredycie hipotecznym na budowę domu jest przyjęcie maksymalnego okresu trwania budowy. Ogranicza się w ten sposób okres wypłaty transz kredytowych i rozpoczęcia okresu spłaty zobowiązania. Okres budowy domu może w bankach trwać maksymalnie do 7 lat.

»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *