Dlaczego częściej wybieramy pożyczki pozabankowe niż kredyty w bankach?

Rynek finansowy jest mocno rozczłonkowany, ale można na nim wyodrębnić dwie grupy instytucji, banki oraz parabanki, działające poza systemem bankowym, a co za tym idzie – niepodlegające uregulowaniu za pośrednictwem prawa bankowego oraz rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Banki mogą prowadzić działalność kredytową i depozytową, mogą inwestować pieniądze klientów czy też sprzedawać ubezpieczenia. Z kolei parabanki skupiają się najczęściej na sferze inwestycyjnej oraz nade wszystko na udzielaniu szybkich pożyczek.

Przybywa kredytów bankowych

Działalność kredytowa banków po wybuchu kryzysu gospodarczego na świecie, została zdecydowanie ograniczona. Sama polityka banków w tym zakresie wpłynęła na zaostrzenie kryteriów kredytowania, a dodatkowo na taką sytuację wpłynęły Rekomendacje S i T Komisji Nadzoru Finansowego. KNF uznało, że kredyty są zbyt powszechne, więc nakazała bankom ich udzielanie tylko tym klientom, którzy mają odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Maksymalnie 50% dochodów miesięcznych klientów mogła pochłaniać rata kredytu, jeśli uzyskiwali oni zarobki poniżej średniej krajowej. Dla bardziej zamożnych kredytobiorców limit ten wynosił 65%. Poza tym, KNF nałożyła na banki obowiązek sprawdzania zdolności kredytowej każdego klienta ubiegającego się o kredyt, w Biurze Informacji Kredytowej.

Obecnie poprawia się sytuacja na rynku kredytów bankowych. Taki stan rzeczy spowodowany jest wieloma względami zachodzącymi na rynku. Między innymi:

  • Liberalizacją wewnętrznej polityki kredytowej banków,

  • Poluzowanie rekomendacji KNF,

  • Wzmożona działalność parabanków i wzrost ich konkurencyjności względem banków.

Od marca do maja wyraźnie wzrosło zainteresowanie Polaków kredytami konsumpcyjnymi w bankach, bowiem łączne zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 2,4 mld zł, podczas gdy w tym, samym okresie 2012 roku spadło ono o ponad 0,8 mld zł.

Badania „Monitor Bankowy” prowadzone przez TNS Polska wskazują, że połowa placówek bankowych w czerwcu 2013roku zanotowała wzrost zainteresowania klientów kredytami konsumenckimi. Banki prognozują, że w najbliższej przyszłości ponownie wzrośnie odsetek kredytów zaciąganych przez klientów w bankach. Ma to związek ze zliberalizowaniem rekomendacji KNF, w wyniku którego banki znów mogą udzielać kredytów na dowód, w kwocie nawet 15 tys. zł, jeśli są to znani im klienci. Znacznie łatwiej jest też udzielać kredytów ratalnych.

«

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *